ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن ها هماﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ های ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺴﯿﺎر زیادی  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد. ﺑه طور  ﮐلی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ این اﺻﻮل وقواعد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮد در ﻣﻨﺎﺳﺒت ها و  ﻣﮑﺎن های مختلف اﺳﺖ dress code گفته می شود.

چنانچه بخواهیم نگاهی دقیق تر به موضوع کدها داشته باشیم، می توانیم انواع البسه را با توجه به موقعیت مورد استفاده دسته بندی کنیم.


                                                                                                                                   photo: Zara

کژوال

پوششی غیررسمی برای راحتی شما:

در این پوشش، مهمترین هدف راحتی در لباس است. از بارزترین آیتم‌های مربوط به پوشش کژوآل، می‌توان به شلوار جین، شومیزهای گشاد، تیشرت و کتانی اشاره کرد. در این پوشش، از کت هم استفاده می‌شود، اما کت‌های جین و چرم ولباس‌های زنانه و مردانه این نوع پوشش، چندان تفاوتی باهم ندارند . شلوار راسته، کتان غیررسمی، کفش جلو باز، صندل، پیراهن غیررسمی، جامپر، پولوشرت و… (برای خانم‌ها پنت‌سوت و جامپ‌سوت و…)

برای انجام کارهای حرفه ای لزوماً نیازی به کراوات یا شلوار تنگ کت و شلوار ندارید: در عصر خدمات اینترنتی همچنین می توانید به راحتی در خانه خود درآمد کسب کنید ث، قبل یا بعد از پوشیدن لباس های روزمره حتماً به آن فکر کنید. زیرا توانایی کاری هر انسان به انجام صحیح آن مربوط می شود و نه به لباسی نیست که می پوشید. پس چرا این همه هیاهو درباره کدهای لباس وجود دارد؟

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﯾﺎ رﺳﺘﻮران، ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺑﻮﺗﯿﮏ و یا ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را انتخاب کنید.

نوع پوشش غیر رسمی به شما این امکان را می دهد که با رعایت کردن اصول اساسی آن یعنی در نظر گرفتن راحتی و کاربردی بودن آن  خوش لباس و جذاب به نظر برسید. با پوشیدن لباس غیر رسمی هم زیاد ساده به نظر نمی آیید و هم اینکه وقت زیادی صرف ست کردن لباس ها از دست نمی دهید.

از تی شرت آستین کوتاه یا بلند، شلوار جین گشاد یا تنگ با طرح های سنگ شور همراه با زاپ، گرمکن شلوار،کفش وگیوه تابستانی، کتانی ، نیم بوت کفه تخت یا کتانی ورزشی نرم راحت کفش های باز یا صندل، در فصل های سرد کتهای گشاد بافتنی درشت و برجسته نیز استفاده کنید.

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و آب و ﻫﻮا ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ بیشتر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ به خریدند دهند.

 


                                                                                                                                            photo: Zara

 

اسمارت کژوال

 برخی از افراد این کد لباس را غیر رسمی تعریف می کنند اما هنوز هم با مواد کیفیت بالا تولید می شود. برخی دیگر این مسئله را کمتر از داشتن سلیقه و درک درست از لباس های موجود می دانند.کد لباس برای دفاتر کار در بسیاری از بخش ها، جلسات، نوشیدنی و شام بعد از کار ،یا سفرهای کاری است. ولی برای تناسب این ظاهر لازم نیست کت و شلوار را کنار بگذارید شما فقط با جایگزینی کروات با دستمال جیبی (پوشت) با رنگی متضاد با کت وشلوار میتونید جذاب وتاثیر گذار باشید

برای انجام کارهای حرفه ای لزوماً نیازی به کراوات یا شلوار تنگ کت و شلوار ندارید: در عصر خدمات اینترنتی همچنین می توانید به راحتی در خانه خود درآمد کسب کنید ، قبل یا بعد از پوشیدن لباس های روزمره حتماً به آن فکر کنید. زیرا توانایی کاری هر انسان به انجام صحیح آن مربوط به لباسی نیست که می پوشید. پس چرا این همه هیاهو درباره کدهای لباس است؟

تی شرت ، شلوار جین و  همه با کد لباس غیر رسمی مجاز هستند. اصل اصلی این است که شما فقط باید لباس تمیز و بدون هیچ گونه قسمت  آسیب دیده که به وضوح قابل رویت است بپوشید. برشهای بیش از حد محکم یک دستورالعمل برای ناراحتی است ، به همین دلیل است کهلباس راحتیباید از جنسپارچه هایی مانند جین ، پنبه ، فلانل ، پارچه و پلی استر از ویژگی های منظم آن هستند و می توان آنها را با مواد ظریف تری مانند ابریشم و ترمه ترکیب کرد.  هنگام انتخاب لباس خود ، بهتر است که به این فکر کنید که چه کسی شما را دعوت کرده است ، چه کسی می آید و چه جوئی ایجاد می کند.

وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ  ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ صحبت می کنیم بهتر است بروی کلمه smart که در حقیقت به معنای شیک و موقر است تمرکز کنید و در انتخاب و هماهنگ کردن لباس ها دقت بیشتری به خرج دهیم ، چرا که کمی از نوع  پوشش قبلی رسمی تره یعنی در غین حال  که لباس راحتی به تن دارید خوش لباس  وهوشمندانه تر انتخاب شده تمیزی و اتو کرده مرتب کفشها براق و تمیز باشه و نشاندهنده دقت شما به جزئیات با اهمیت است و باعث می شود که شخصیت  شما زیبا و جذاب به نظر برسد

آقایان به خاطر داشته باشند با نوع پوشش غیر رسمی شیک نمی توانند از کت یا شلوار جین مخصوصا در رنگهای روشن، شلوار کوتاه،لباس یا گرمکن ورزشی ، لباسی با آرم نوشته یا لگو،تیشرت ،کفش ورزشی،دمپایی یا صندل و کلاه کپ استفاده نماید

رنگ لباستان را متناسب با فصل انتخاب کنید پارچهایی از جنس پنبه ، کتان پشمی زریف کشمیر ، انتخابهای مناسبی می باشند از طرح نقش در پارچه می تونید استفاده کنید البته تا زمانی که بسیار کم و مختصر باشد قابل قبوله .