براى اكثرافراد مهم است كه در هر موقعيت چگونه لباس بپوشند و اين اهميت باعث مى شود كه لباس ها و به تناوب كمدى كه از لباس هايشان نگهدارى مى كند چگونه چيده شود.

كمد لباس  نه تنها از وسايل نگهدارى مى كند بلكه چيدمان و نحوه قرار گرفتن اين كمد همواره مى‌تواند كمك بزرگى براى هر فرد در انتخاب ستهاى لباسش باشد.

اگر شما هم مثل من در مواردى كه عجله داريد يا بى‌حوصله هستيد به نظم و ترتيب اتاقتان اهميت نمى دهيد، حتما اين نكته را رعايت كنيد كه كمد لباستان هميشه مرتب باشد.

يك خانم بى‌حوصله يا خانمى كه بعد از كار در مهمانى يا دورهمى دوستانه اى دعوت است، با عجله‌اى كه دارد، هيچ وقت نمى‌تواند از كمد لباس شلوغش، ست مناسبى را انتخاب كند و شايد اين بى‌نظمى و عدم انتخاب مناسب همه لذت آن مهمانى را از بين ببرد.

هميشه سعى كنيد كمد لباستان مرتب باشد و بدانيد كه هر گروه از لباسهايتان را كجا قرار داده‌ايد.

من كمد لباس بزرگى ندارم، پس بايد سعى كنم همه لباسها را به شكلى در كنار هم جا بدهم كه دسترسى به آنها راحت تر باشد و همچنين  لباسهايم منظم باقى بمانند.

من هميشه لباسهايم را به ترتيب از پيراهنهاى شب كه بلندترين لباسهايم هستند آويزان مى كنم. بعد از پيراهنهاى شب پيراهنهاى كوتاه ‌تر و نيمه رسمى و بعد به سراغ مانتوهايم مى‌روم.

اگر كمى حوصله به خرج بدهيد و مانتوهاى كلاسيك را از مانتوهاى كژوال و روزمره جدا كنيد در يك روز پرعجله خيلى سريعتر آماده خواهيد شد.

اين تفكيك مى تواند با بستن يك شال، كمربند و حتى يک طناب بر روى ميله رگال و در بين مانتوها انجام شود.

بعد از مانتوها به سراغ شلوارهاى خود برويد. شلوارهاى كلاسيك و كتان كه به اتو نياز دارند و تازدنشان باعث از بين رفتن ظاهر خوبشان مى شود باید در رگال كمد شما آویزان شوند. بعد از شلوارها شوميزها و بلوزهايتان و بعد از اينها به سراغ آويزان كردن دامنهايتان برويد.

ایجاد بلندى و كوتاهى گروههاى لباس و شكل آنها راه حل مناسبی براى تفكيك و ايجاد فرصت مناسب براى چك كردن همه لباسهاى يك كمد است.

البته بزرگ بودن كمد شما و داشتن فضاى بيشتر اين فرصت را به شما خواهد داد كه دست بازترى براى چيدمان لباسهايتان به تفكيك رنگ هم داشته باشيد كه اين تفكيك كمك بسيار زيادى در سرعت بخشيدن به انتخاب لباس و ست كردن شما می‌کند.

 از ديگر نكات حائز اهميت در كمد لباس هر خانم تعداد لباسهايش است. مثلا به نظر من، شلواز جزو گروه لباسهايى است كه به آن دليل كه  مدلهاى بيسيک و رنگهاى ثابتش را مى توان با انواع ستها استفاده كرد، مى‌تواند حجم كمترى از كمد لباس خانمها را به خودش اختصاص دهد. البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه چيدمان و تعداد هر نوع لباس در آن كمد كاملا سليقه‌اى است.

از ديگر نكات مهم اين است كه يك سرى از لباسهاى ثابت بايد براى هر خانمى در كمدش موجود باشند و خانمهاى مختلف در هر سبك از پوشش و ظاهر كه هستند به تعدادى از لباسهاى هميشگى در ستهاى خود نياز دارند.

تفكيك لباسهاى روزانه، كلاسيك و ورزشى در كمد و عدم استفاده اين سبكها در كنار هم از ديگر نكات بسيار بسيار مهم هر كمد لباس براى خانمهاست.

يك پيشنهاد من براى خانمها اين مطلب است كه  لباسهاى موجود در كمد لباس خود و ستهاى متفاوتى كه مى‌توانند با اين لباسها داشته باشند را بشناسند. به عنوان مثال من در ساعتهای بيكارى لباسهاى خود را كنار هم قرار مى‌دهم و ستهاى متفاوتى را از بين آنها انتخاب كرده و يادداشت مى كنم، در دفترى كوچك اويزان بر روى كليد كمد لباسم.

مطمئن باشيد اين دفتر كوچك بزرگ‌ترين جوابها  براى سوال هميشگى “چى بپوشم” ما خانمهاست، كه در هر موقعيت دغدغه اصلى ذهن ماست.

نویسنده: سروناز زنديه