در فصل زمستان پوست صورتمان خشک تر از قبل، پوسته هایی

که با چشم قابل رویت است و بیشتر از فصول دیگر نیاز به مراقبت دارد.

دلایلی که باعث خشکی پوستمان در زمستان میشود را مورد بررسی قرار دادیم


1.

سردی هوا                                                                             

در فصل زمستان رطوبت هوا افت میکند و رطوبت پوستمان در هوای سرد و خشک سریعتر بخار میشود. وزش بادهای خشک زمستانی نیز تاثییر فراوانی در خشکی پوستمان دارد.


2.

کم آبی

در فصل های گرم به دلایل شرایط آب و هوایی تشنگی و نیاز به آب را بیشتر احساس میکنیم و به اندازه قابل قبولی آب آشامیدنی استفاده میکنیم.

اما در فصل زمستان شما احساس تشنگیکمتری میکنید و این از عوامل مهم خشکیپوست شما میباشد.


3.

دوش آب گرم

در فصل زمستان رفتن زیر دوش آب گرم و یک حمام طولانی شاید حس رضایت لحظه ای برایمان داشته باشد اما این کار ضررهایی جدی به پوستتان میرساند.

دوش آب گرم باعث از بین رفتن چربی طبیعی پوستتان میشود و با تکرار مداوم تماس آب گرم با پوست، پوستتان زودتر خشک میشود. 

 


4.

الیاف با بافتهای ضخیم

هر چقدر در ماههای بهار و تابستان از لباسهایی با بافتهای سبک و لطیف تر استفاده میکنیم،درماههای سرد سال الیاف و بافتهای ضخیمرا انتخاب میکنیم و این خود دلیل تمدید شدن حساسیتهای پوستی میباشد.


5.

دستگاههای گرما زا

در فصل زمستان بیشتر در مکانهای سر بسته قرار میگیریم و این یعنی تماس مستقیم با گرمازا ها برای رفع سرما که خود یکی از اصلیترین دلایل خشکی پوست صورت و لبها میباشد.


6.

مرطوب کننده نادرست

استفاده از یک مرطوب کننده سبک که شاید در دیگر فصول سال به نظرمان کافی بیاید، در برابر برخوردهای شدیدی که آب و هوای زمستان با پوست صورتمان دارد کافی نخواهد بود.


7.

پاک کننده پوست نامناسب

به همان نسبت که در فصل زمستان از مرطوب کننده ای با فرمول نم رسانی قوی استفاده میکنید، استفاده از یک پاک کننده سبک برای پوستهای حساس را همبه شما توصیه میکنیم

پاک کننده های قوی باعث از بین رفتن چربی پوستتان و خشکی بیش از حد آن می شود.