بدون شک رژ گونه یکی از مهمترین نقشهای آرایش روزمره را ایفا میکند که انرژی و شادابی ما را در نگاه اول به مخاطب میرساند.

در اینجا انتخاب درست رنگ رژ گونه به نسبت رنگ های پوست را با هم مرور میکنیم.

رنگ پوستها غالبا در سه رده رنگی گرم، سرد و بژ/ناتور تقسیم میشود

اگر پوست صورت شما گندمین با تن گرم است از رژ گونه هایی با ته رنگ سرد استفاده کنید، مثل سرخابی و یا صورتی سرد، انگوری ومناسب پوستهای گندمگون میباشد.

اگر پوست شما روشن با تن سرد است از رنگهای گرم استفاده کنید.

هلویی، انابی، صورتی گرم وبه دلیل گرمی موجود در تناژ رنگی، پوست شما را گرم تر و پر انرژی تر نشان میدهد.

اگر رنگ پوست شما بژ و یا ناتور است، به نسبت استایل خود از هر رنگ رژگونه ای با تناژ گرم و یا سرد میتوانید استفاده کنید